Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(176-179):

Birinci Lema

Hazret-i Yûnus İbn-i Metta Alâ Nebiyyina ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı, en azim bir münâcâttır ve en mühim bir vesile-i icâbe-i duadır. Hazret-i Yûnus Aleyhisselâmın kıssa-i meşhûresinin hülâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümid kesik bir vaziyette:

münâcâtı, ona sür’aten vâsıta-i necat olmuştur.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi