Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Niyetim büyük, tevfik Huda’dan. Yalnız oda cemâatımıza Yirmi Beşinci Söz’e kadar okudum. Ve inşâallah devam edeceğim. Emrinize tebean ve duânıza binâen fütur getirmiyorum. Maddî vazifem oradakinden daha ağırdır. Fakat her umûrumda Allah’a istinâd ettiğim için ümidsizliğe düşmüyorum. Oradan ayrıldıktan sonraki füyûzattan istifade etmeyi cân ü yürekten arzu ediyorum. Nâtamam kalan Otuz İki ve Otuz Üçüncü Sözler’in de itmâmına muvaffak olmanızı eltâf-ı İlâhîyeden niyaz eylerim.

Hulûsî


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi