Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Otuz İkinci Söz’ün Üçüncü Mevkıfını da Hakkı Efendi kardeşimizle merak ve dikkatle okuduk. Cidden çok âlî mefhumu var. Tavsife bu âcizin kudreti olsa, belki bu ikinci nokta için pek ziyâde rahatsız etmeğe cesâret ederdim. Heyhât ki, diğer hususatta olduğu gibi, bunda da sıfrü’l-yed bulunuyorum. Yalnız hulus ve sâfiyetle ve kısaca derim: Belki diğer bütün Sözler’in daha fevkinde parlayan bir necm-i nur-efşândır.

(Doktor’dan Mi’rac’ı nasıl bulduğunu sordum. Doktor Kemâl der: “Eserin pek büyük kıymetîni takdir etmek için İslâm olmağa bile lüzum yok, insan olmak kâfi” cevabını verdi.)

Hulûsî


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi