Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

YİRMİ YEDİNCİ MEKTUB
VE ZEYİLLERİ

 Otuz Üçüncü Sözün Yirmi Yedinci Mektubu’dur ki: Mektûbâtü’n-Nur’un birinci muhatabı olan Hulûsî Beyin husûsi mektublarından Risâletü’n-Nur hakkındaki takdiratını gösteren fıkralardır.

Yirmi Yedinci Mektubun ikinci kısmı olan Zeylî dahi elhak bir Hulûsî-i sâni olan Sabri Efendi’nin Risâletü’n-Nur hakkındaki takdiratını gösteren husûsi mektublarındaki fıkralardır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi