/* */ function DWSCulture(){ var CTerms =new Array(); //START TERMS [JScript.Term şeklinde Applicationda bulunan terimler culture arrayinde culture['Term'] şeklinde bulunmaktadır.] //General CTerms['RecordWillBeAffectedDoYouWantToContinue']='Kayıt etkilenecek, devam edecek misiniz?'; CTerms['DefaultWinTitle']='Uyarı mesajı'; CTerms['Yes']='Evet'; CTerms['No']='Hayır'; CTerms['Cancel']='İptal'; CTerms['Close']='Kapat'; CTerms['DeleteConfirmation']='Silmek istediğinizden emin misiniz?'; CTerms['WrongEmailHeader']='Hatalı Email!'; CTerms['WrongEmailDetail']='Email bilgileri hatalı veya eksik!'; CTerms['InvalidOrMissingInput']='Geçersiz ya da eksik bilgi girişi'; CTerms['EmptyNameField']='Lütfen adınızı girin!'; CTerms['EmptyEmailField']='Lütfen mail adresinizi giriniz!'; CTerms['InvalidEmail']='Lütfen geçerli bir mail adresi giriniz!'; CTerms['EmptyMessageField']='Lütfen mesaj içeriğini boş bırakmayınız!'; CTerms['Mp3Player']='Ses dosyası oynatıcısı'; CTerms['VideoPlayer']='Video Oynatıcı'; CTerms['ImageGalery']='Resim Yükleme'; //Users CTerms['Login.UnMatchPasswordHeader']='Hatalı şifre!'; CTerms['Login.UnMatchPasswordDetail']='Şifre bilgileri uyuşmuyor!'; CTerms['Login.EmptyPasswordHeader']='Şifre boş olamaz!'; CTerms['Login.EmptyPasswordDetail']='Şifre bilgisi boş olamaz'; CTerms['Login.SelectCountry']='Lütfen bir ülke seçin'; CTerms['Users.ForgetPasswordTitle']='Şifremi unuttum'; //Login CTerms['Login.PassMustBe5CharHeader']='Şifre Hata Bildirimi'; CTerms['Login.PassMustBe5CharBody']='Şifre en az 5 karakter olmalıdır.'; CTerms['Login.UserNameMustBe5CharHeader']='Kullanıcı Adı Hata Bildirimi'; CTerms['Login.UserNameMustBe5CharBody']='Kullanıcı adı en az 5 karakter olmalıdır.'; CTerms['Login.UserNameContainWrongCharHeader']='Hatalı Kullanıcı Adı'; CTerms['Login.UserNameContainWrongCharBody']='Kullanıcı adı hatalı karakterler içeriyor. Kullanılan karakterler [0-9], [a-z], [A-Z] aralıklarında olmalıdır. Farklı karekterler kullanılamaz.'; CTerms['Login.ForgetPasswordTitle']='Şifre Yenileme Ekranı'; //Ecard CTerms['Ecard.InvalidEmailReceiver']='Lütfen alıcı için geçerli mail adresi giriniz!'; CTerms['Ecard.MaximumEmail']='Bir seferde daha fazla email gönderemezsiniz!'; CTerms['Ecard.SelectEpigramTitle']='Vecize Seçme Ekranı'; //Booksale CTerms['BookSale.ApproveBasketTitle']='Kitap Sepeti Onaylama'; //Dictionary CTerms['Dictionary.Title']='Risale-i Nur Sözlük'; //PhotoAlbum CTerms['PhotoAlbum.Previous']='geri'; CTerms['PhotoAlbum.Next']='ileri'; CTerms['PhotoAlbum.ImageIsLoading']='Fotoğraf yükleniyor'; //ContentFooter CTerms['ContentFooter.SuggestThisPageTitle']='Bu sayfayı tavsiye et '; CTerms['ContentFooter.MessageCanNotBeEmptyHeader']='Mesaj Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.MessageCanNotBeEmptyBody']='Lütfen mesaj alanını boş bırakmayınız.'; CTerms['ContentFooter.ToEmailCanNotBeEmptyBody']='Lütfen emaili göndereceğiniz adresi giriniz.'; CTerms['ContentFooter.ToEmailCanNotBeEmptyHeader']='Adres Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.ToNameCanNotBeEmptyHeader']='İsim Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.ToNameCanNotBeEmptyBody']='Lütfen göndereceğiniz kişinin adını giriniz.'; CTerms['ContentFooter.FromEmailCanNotBeEmptyHeader']='Adres Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.FromEmaiCanNotBeEmptyBody']='Lütfen email adresinizi giriniz.'; CTerms['ContentFooter.FromNameCanNotBeEmptyHeader']='İsim Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.FromNameCanNotBeEmptyBody']='Lütfen adınızı giriniz.'; CTerms['ContentFooter.ToEmailIsNotValidHeader']='Email Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.ToEmailIsNotValidBody']='Lütfen alıcı için geçerli bir email adresi giriniz.'; CTerms['ContentFooter.FromEmailIsNotValidHeader']='Email Hata Bildirimi'; CTerms['ContentFooter.FromEmaiIsNotValidBody']='Lütfen email adresinizi kontrol ediniz.'; CTerms['ContentFooter.InformErrorPageTitle']='Hata Bildir'; CTerms['ContentFooter.FromEmaiIsNotValidBody']='Lütfen email adresinizi kontrol ediniz.'; CTerms['ContentFooter.InformErrorPageTitle']='Hata Bildir'; CTerms['ContentFooter.FromEmaiIsNotValidBody']='Lütfen email adresinizi kontrol ediniz.'; CTerms['ContentFooter.InformErrorPageTitle']='Hata Bildir'; CTerms['SSS.AnswerCorrectionTitle']='Cevap düzeltme bildirim ekranı'; CTerms['SSS.QuestionCorrectionTitle']='Soru Düzeltme Bildirim Ekranı'; CTerms['.DevirliHatimTakeTitle']='Devirli hatim kullanım koşulu.'; //leftmenu CTerms['LeftMenu.Title']='Sol Menü Düzenleme Ekranı'; //hatim CTerms['KuranOkuma.Page']='Sayfa'; CTerms['KuranOkuma.SelectPage']='Sayfa Seç'; //Guestbook CTerms['validationFailedHeader']='Eksik veri uyarısı'; //END TERMS this.term=term; function term(str){ if(CTerms[str]) return CTerms[str]; else return str; } } var culture=new DWSCulture(); var ROOT_URL='http://www.nur.gen.tr/tr/'; var HOST_URL='http://www.nur.gen.tr/'; var CULTURE='tr'; var lmidflag=0; var vdivflag=0; /* */