Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Haberler Anasayfa | 2009 Nur Takvimi Basıldı - 23.12.2008 01:46:52
 
2009 Nur Takvimi Basıldı

----------Aziz , Sâdık, Hâlis, Fedakâr Kardeşlerim:

----------Evvela: Binler selam ile geçen Kurban Bayramınızı tekrar olarak tebrik eder, sıhhat ve âfiyetle dünyada daha nice hizmetli nurlu bayramlara kavuşmanızı ve ahiretteki büyük ebedi saadet bayramları da kazanmanızı Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim..

----------Bu sene size çok kıymetli, evlerinizede huzur ve berekete vesile olacak, şerli mahlukattan korunmaya medar olacak bir takvim gönderiyoruz. Bu takvim hayatı boyunca Kur’an’a hizmet eden Bediüzzaman Hazretleri’ne eskimez yazı ile yazdırılan TEVÂFUK nakışlı kitapların tıpkı basım sahifeleridir. Bu zâtın ihlâsına binâen, makbûliyetine işareten, dışı harika nakışlı, içi hidayet nurları ile dolu ilâhi Kur’an hakîkatlarını ihtiva eden eserler yazdırılmıştır. Bu eserlerin ilk kâtipleri ve o yazı ile çoğaltan yazıcıları, bu harika TEVÂFUK nakşıyla gelen ilâhi tebrik ve takdir mesajını alınca yani hizmetlerinin ilâhi rızaya medar olduğunu görünce her şeylerini feda ederek, gece gündüz bu eserleri yazarak bütün dünyaya bu hakikatların neşrine vesile olmuşlar, milyonlar insanların hidayetine, dünya ve ahiret saadetlerine medar olmuşlar.

----------Şimdi hayalen o zamana gidelim. Sene 1925’den 1950’ye kadar olan zaman dilimi içerisinde Hz. Bediüzzaman ve fedakâr talebeleri tarihte ender görülen bir çile ve sıkıntı içerisinde bu eserlere canları gibi sarılarak fedakârane bir şekilde hizmetlerine devam etmişler. O zamanlarda ellerinde matbaa, teksir yada basacak bir makine yok. Talebelerin çoğu fakîr, fukara. Yazdıkları yakalansa tevkif ve hapishane var. Hapishanede de işkence dayak ve hakaret var. Fakat bütün bunlara karşı cenab-ı Hak tarafından, bu fedakârane çalışmalara karşı ilâhi bir mesaj var. Bu mesaj hiç taklid edilmez bir TEVAFUK mesajı ve bu ilahi mesajla ma’nen Bediüzzaman Hazretleri ve fadakâr talebelerine (Devam ediniz, sizden razıyım. Cennet ver ebedi saadet var.) Bu ilâhi mesaj üzerine o talebeler coşkun bir aşk ve şevkle kalemlere öyle bir sarıldılarki gece gündüz demediler kadınlı erkekli Risaleleri yazmaya devam ettiler. Fakat bu arada ilahi imtihanlar başladı. Bakırla Altın birbirinden ayrılacak. Hakikaten sadıkmıdırlar,  yani hapisler devresi başladı. 

----------1934’de Risâleleri yazan ve okuyanları Kastamonu, Eskişehir, Isparta, Afyon ve daha başka şehirlerin köy, kaza ve nahiyelerinden yazanlar ve evlerinde okuyanları 120 kadar kişiyi ve Bediüzzaman Hazretleri’ni tevkif edip Eskişehir Hapishanesine koydular. İşkence ettiler, dayak attılar Risâleleri yazmaktan ve okumaktan vaz geçsinler diye. Fakat o fedakâr mücahidler vaz geçmediler. Hapisten çıkınca yine yazmaya ve okumaya devam ettiler.
 Bu sefer 1944’de 80-100 kadar okuyan ve yazan kişileri Türkiye’nin muhtelif şehir, kaza ve köylerinden toplayıp Bediüzzaman Hazretleri’yle  beraber tevkif edip Denizli Hapishanesine koydular. Orada da eza, cefa, dayak, hakaret. Fakat o Nur Kahramanları yazıdan ve okumaktan vaz geçmediler. Hapisten çıkınca yine yazıya ve teksirle Risâleleri çoğaltmaya devam ettiler. Çünkü, onlar TEVÂFUKLU Nakışla İlâhi Rıza mesajını almışlardı. Onlar yazıdan ve okumaktan vazgeçirecek İlâhi kuvvetten başka hiçbir kuvvet yoktu. Fakat düşmanlar durmuyordu.
 Bu sefer bir üçüncü zulüm ve sindirme ve vaz geçirme fırtınası başlattılar. Anadolu’nun bir çok köy, kaza ve şehirlerinden Risâleleri yazan ve okuyan yüzlerce insanın evlerini arayıp. Binlerce Risâleleri toplayıp, 1946-47’de sahiplerini Afyon Hapishanesine doldurdular. Bediüzzaman Hazretlerini’de tevkif edip çok şiddetli bir kış gününde camları kırık büyük bir tecrid koğuşuna koydular. Donarak ölsün diye de Yanına ne bir sandalye nede bir battaniye vermediler. Fakat Allah-u Teala’ya tam teslim olmuş, o halde hapiste iken dahi sönmeyen bir azimle
 ( ÜMİTVAR OLUNUZ ŞU İSTİKBAL İNKILABI İÇİNDE EN YÜKSEK GÜR SADA İSLAMIN SADASI OLACAKTIR) diyordu.

----------Afyon Mahkemesinde Bediüzzaman Hazretlerine Risaleleri yazdırıp neşr ettiği için yirmi ay ceza verdiler. Yargıtay ceza dairesi evvelce bu suçtan beraat ettiği için cezayı bozdu. Ve beraat verdiler. Beraat verildiği halde Afyon mahkemesi dosya tamamlanacak bahanesiyle Bediüzzaman Hazretlerini  zulmen yirmi ay yatırdıkdan sonra bıraktılar.

----------Aziz Kardeşlerimiz; bu takvimde size gönderdiğimiz eskimez yazı nüshalar İlâhi TEVAFUKLU rıza mesajını alan fedakâr Üstad ve ağabeylerin hapishanelerde yıllarca çile çekerek yazdıkları çok kıymetli nüshalardır. Onlar bu hakikatleri gelecek nesillere bırakmamız lazım diyerek her türlü eza ve cefaya katlandılar. İşte bu gördüğünüz yazılar onların sırf Allah rızası için her türlü fedakârlığa katlanarak yazdıkları ilk nüshalardır. İşte bu ihlaslı Risaleler zamanla neşr edilerek bu gün 44 lisana çevrilmiş, Sibirya’dan, Güney Afrika’ya, Japonya’dan, Amerika’ya binlerce yerde milyonlarca insanlar tarafından okunmakta ve istifade edilmektedir.

----------Fakat 1960’dan sonra da Üstad Hazretlerinin vefatıyla Risale-i Nurların basımı ve neşri inkılap hükümeti tarafından yasak edildi. Fakat o zamandaki ağabeyler ve kardeşler de durmadılar. Binden fazla insan hapislere girdiler. Türkiye’de 1964’de 360 yerde mahkeme vardı. Kimi beraat kimi mahkumiyet. Bu aciz kardeşiniz hakkında 25 mahkeme vardı sekiz on sefer hapse girip çıkıldı. Memuriyetler gitti, maaşlar kesildi fakat sonra ilâhi inayetler yetişti. 1983’de Turgut Özal zamanında 500 kadar beraat kararı ile içişleri bakanına gidilip yargıtayca tasdik edilmiş kararlar ibraz edildi. Tedkik edildi. Ve bütün Türkiye Emniyet Müdürlüklerine tamim gönderildi.
(Bundan sonra Risale-i Nurların basılması ve okunması serbestir ve hiçbir resmi muamele yapılmayacaktır)
Aziz Kardeşlerimiz Risâle-i Nurların ilk zuhurundan şimdiye kadar anlattığımız bu kısa nur tarihçesinin ilk zamanlarının başında yazıya başlayan ilk ağabeylerin ihlas, sadakat ve fedakarlıklarının bir nişanesi olan takvim yapraklarındaki yazılarını ve altındaki izahlarını dikkat ve ibretle okuyunuz.

----------Bu hakikatleri bize ulaştırmak için çektikleri sıkıntıların, cefa ve çilelerin sembolleri olan bu eskimez yazıları ibretle temaşa ediniz. Allah için hizmetin ve Rıza-i İlâhinin hapislerden sıkıntı ve çilelerden daha tatlı olduğunu görünüz. İnşallah bu çile ve rıza-i ilâhi mesajıyla yazılan bu Risaleler evinize huzur ve saadet getirecektir. O fedakâr ağabeyler sıkıntı ve çilelerle bu Risaleleri nasıl bize bıraktılarsa bizde bu hakikatleri okuyup neşr ederek inşallah bütün dünyaya duyuracağız diyerek size büyük bir gayret, aşk ve şevk geleceği kanaatindeyiz.  Müthiş ve zor  zamanda her şeylerini bu hizmete feda ederek ilk çalışmayı yapan bu ağabeylerden ebediyen Allah razı olsun ve ahirette bize şefaatçi yapsın Amin bi hürmeti seyyidil mürselin …

Duanıza muhtaç kardeşiniz
M. Said Özdemir  
  
       


Said Özdemir Ağabey Nur Takvimini anlatıyor..

Her yıl basılandan ebat ve içerik olarak farklı olan bu takvim 4 YTL üzerinden %25 indirimle
3 YTL
'dir.


Ödeme Bilgileri:
----------------------------------------------
Posta Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi : M. Said Özdemir
Şube Adı : PTT Şubeleri
Hesap Numarası : 81817

Banka Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi : M. Said Özdemir
Şube Adı : Kuveyt Türk Katılım Bankası Demetevler Şubesi (Şube No:76) Ankara
Hesap Numarası : 663676-1 İhlas Nur Neşriyat

Not: Takvim satışımız bitmiştir, yeni sipariş alınmayacaktır.
----------------------------------------------
Mail: nur@nur.gen.tr
Tel: (0312) 324 27 09
Faks: (0312) 309 13 05
En Son Haberler
 » Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun
 » Mehmet Fırıncı ağabey vefat etti.
 » RİSALE-İ NUR GÖZÜ İLE KURBAN BAYRAMI,
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Abdullah Yeğin ağabey vefat etti
 » Leyle-i Kadir Tebrik Mesajı
 » Berat Kandili Tebriknâmesi
 » Miraç Kandili Tebrik Mesajı
 » Regaib Kandili Tebriknamesi
 » Nur vakfı Bediüzzaman'ı anma programı
En Çok Okunan Haberler
 » 10. BEDİÜZZAMAN SEMPOZYUMU - NUBUVVET
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Mübarek Üç Aylar Hakkında Duyuru
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Mübarek Üç Aylar Hakkında Duyuru
 »  sadeleştirme ile akalı yayınlanan
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 » Ramazan Bayramı Tebriknamesi
 » Said Özdemir Ağabey'in 2012 Nur Takvimi
 » Ramazan-ı Şerife Dairdir..
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi